Sidespor Galterud, Huvnes - Gulli, detaljregulering

OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for sidespor Galterud, Huvnes - Gulli.

Reguleringsplanen legger til rette for et 750 meter langt sidespor til Kongsvingerbanen tilrettelagt for lange godstog. Hensikten med planforslaget er å øke kapasiteten på Kongsvingerbanen. Planområdet strekker seg fra Huvnes i vest til forbi Gulli bru i øst. 

Frist for innspill til er 07. august 2020.

Her finner du aktuelle saksdokumenter

  1. Saksfremlegg (PDF, 519KB)
  2. Planbestemmelser (PDF, 852KB)
  3. Planbeskrivelse (PDF, 43MB)
  4. Plankart Galterud - bru (PDF, 14MB)
  5. Plankart Galterud - på grunnen (PDF, 16MB)
  6. Komplett merknadsdokument (PDF, 8MB)
  7. ROS analyse (PDF, 10MB)

På grunn av koronapandemien er dokumentene kun tilgjengelig digitalt. 

Innspill kan også sendes på e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller brev til: Kongsvinger kommune, Enhet for areal- og byutvikling, postboks 900, 2226 Kongsvinger.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30