Midtbyen - områderegulering og befaring

OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:

Områdereguleringsplan for Midtbyen, PlanID 201610

Bli med på befaring i Midtbyen

Det inviters til befaring av planområdet med gjennomgang av planforslaget

Reguleringsplanen dekker ca 47 daa i Kongsvinger sentrum, avgrenset av Tommelstadsgate, Brugata, Eidemsgate og Parkvegen. Reguleringsplanen er kommunal, og skal legge tilrette for en helhetlig og langsiktig byutvikling. 

Frist for innspill til er 07. august 2020.

Her finner du aktuelle saksdokumenter

 1. Saksfremlegg (PDF, 786KB)
 2. Plankart (PDF, 649KB)
 3. Reguleringsbestemmelser (PDF, 511KB)
 4. Planbeskrivelse (PDF, 10MB)
 5. Illustrasjoner over byggegrenser, veg, grønnstruktur og bevaring (PDF, 269KB)
 6. Illustrasjon over bygningsstrukturer (PDF, 573KB)
 7. Paralelloppdrag - Byutviklingsgrep for Midtbyen (PDF, 12MB)
 8. Bykryss i Brugata (PDF, 607KB)
 9. Støyvurdering (PDF, 655KB)
 10. Forhåndsuttalelser (PDF, 2MB)
 11. Områdestabilitet (PDF, 1MB)
 12. ROS analyse (PDF, 756KB)

På grunn av koronapandemien er dokumentene kun tilgjengelig digitalt. 

Innspill kan også sendes på e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller brev til: Kongsvinger kommune, Enhet for areal- og byutvikling, postboks 900, 2226 Kongsvinger.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30