Kommunal planstrategi 2020-2023

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 gjøres forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023 offentlig.

Offentliggjøringen varte fram til 14. august 2020. Det forventes at planstrategien sluttbehandles i kommunestyret i oktober 2020.

Forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023 med tilhørende dokumenter finner du her. 

På grunn av koronapandemien er dokumentene kun tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist var 14.august 2020

Brev sendes til:

Kongsvinger kommune
v/ Areal og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Kontaktperson:

Ingunn Brøndbo Moss
Telefon: 95 85 92 65
E-post: ingunn.brondbo.moss@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30