Framtidig skolebehovsplan

barn i farta

Med utgangspunkt i Kongsvinger kommunes prosess «Omstilling 2020» er det arbeidet med framtidig skolebehov i Kongsvinger kommune, som har resultert i Framtidig skolebehovsplan for Kongsvinger kommune.

Det pedagogiske perspektivet har fått hovedfokus, da sentrale føringer som forventning om etablering av profesjonsfellesskap, lærernorm, framtidige undervisningskompetansekrav og ny lærerutdanning signaliseres som kvalitetsindikatorer for opplæringstilbudet i framtid. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan organisere et grunnskoleopplæringstilbud som i framtid er lovlig, svarer på sentrale kvalitetskrav og best ivaretar et likeverdig opplæringstilbud for alle elever i Kongsvinger kommune?

Planen ble behandlet i formannskapet den 30. november 2020:

I henhold til formannskapsvedtaket 135/20 legges Framtidig skolebehovsplan for Kongsvinger kommune ut til offentlig ettersyn.

Høringsperioden var 30. november 2020 til 31. januar 2021.

Utgangspunktet for denne høringen er å få synspunkter på de pedagogiske og organisatoriske perspektivene.

Rådmannen skal i etterkant av høringen arbeide videre med planen, hvor de samfunnsmessige og økonomiske perspektivene skal innarbeides og det vil bli en ny høring høsten 2021.

Med hilsen

Kommunalsjef oppvekst og læring
Jon Egil Pettersen

Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30