Koronavaksinering i Kongsvinger - registrering i vaksinekø

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  Kongsvinger kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. Vaksinen er gratis og frivillig.

Slik registrerer du deg i vaksinekø

Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke på tre ulike måter.

Du kan enten 1) registrere deg selv, 2) få hjelp av en pårørende eller nær bekjent, eller du kan 3) ringe vaksinasjonstelefonen.

- Alternativ 1: Registrere deg selv

 1. Trykk HER for å registrere deg digitalt.
  Du vil da komme inn i vårt registreringssystem.Vi anbefaler at dere gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og nettleseren Google Chrome.
 2. Logg deg inn ved å bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 3. Deretter skal du registrere fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Spørsmålene gjelder om du ønsker å ta vaksine, om du er i en risikogruppe, helsetilstand og hvor i Kongsvinger kommune du ønsker å få vaksinen.
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.

- Alternativ 2: Du trenger hjelp av pårørende eller nære bekjente for registrere deg

 1. Trykk HER på linken for vaksineregistrering.
 2. Den som hjelper deg, må logge seg inn ved å bruke sin egen kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Hjelperen skal ikke registrere opplysninger om seg selv, men legge inn relevante opplysninger om deg.
 3. På nettsiden skal dere registrere ditt fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Spørsmålene gjelder om du ønsker å ta vaksine, om du er i en risikogruppe, helsetilstand og hvor i Kongsvinger kommune du ønsker å få vaksinen.
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer, til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.
 4. Dersom du registrerer på vegne av andre må du sørge for at den du registrerer for samtykker til dette.

- Alternativ 3: Du har ikke mulighet til å bruke nettet - ring vaksinasjonstelefonen

 1. Ring vaksinasjonstelefonen på 40 40 54 56.
  Åpningstider: Hverdager 10:00-14:00.

  Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.
  Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.
 2. Når du har registrert deg, vil du etterhvert bli varslet på SMS når det åpnes for at du kan få vaksine.
  Dersom du har oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Kongsvinger kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon.
 3. Når du har mottat SMS om at det åpnes for timebestilling, må du enten selv eller ved hjelp fra andre, logge deg inn på samme nettsted og bestille time for vaksinering.

Når vaksineres de som registreres?

Personer som registrerer seg får en bekreftelse på at vi har mottatt registreringen. Når prioriteringsgruppen du tilhører er neste i vaksinekøen, sendes det ut SMS til den enkelte med lenke til timebestilling for vaksinene.

Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur å få vaksine. Dette er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir kalt inn til vaksinering.

Vaksinasjonstelefonen - informasjon og registrering

Lurer du på noe om koronavaksinasjon eller ønsker hjelp med å regisrere deg i vaksinekø? Kommunen har opprettet en informasjonstelefon for koronavaksinering. Denne telefonen er kun for informasjon om vaksinen. Man kan ikke bestille time til vaksinering her.

 • Telefon: 40 40 54 56

Bemannet hverdager (man-fre) kl 10:00-14:00

Tid for vaksinering

Tidsplan for vaksinering i Kongsvinger kommune

Vaksinering

Hvem*

Antall doser

Sted

Uke 4

Gruppe 1
Gruppe 2

175 Ferdige med omsorgsboligene
Eldre over 85
Revaksinering fra uke 1
Uke 3 Gruppe 1 55 Holt HDO, Austbo (Austmarka HDO), + utvalgte helsepersonell
Uke 2 Gruppe 1 70 Langelandhjemmet, Roverudhjemmet, Skyrud,
Holt HDO + utvalgte helsepersonell
Uke 1 Gruppe 1 75 Langelandhjemmet, Roverudhjemmet

Denne tabellen blir oppdatert fortløpende.

Prioriteringer for vaksinen

Kongsvinger kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

*Grupper og prioriteringsrekkefølgen per nå (fhi.no): 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (mer informasjon finner du her)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsbolig, og enkelte brukere i hjemmesykepleien som ikke kommer seg til sentralisert vaksinering, vil bli vaksinert på institusjon/i hjemmet.

Enkelte legekontor vil vaksinere de øverste prioriteringsgruppene selv. Resten av befolkningen, det vil si også de som har fastlege i en annen kommune, og de som oppholder seg i Kongsvinger kommune over en lengre periode (studenter, pendlere), vil bli vaksinert i et offentlig lokale.

Kongsvinger innbyggere vil bli varslet når de kan ta kontakt for å bestille seg time til vaksinering enten digitalt eller via telefon, eller sette seg i vaksinekø. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlegekontor for bestilling av time. Innbyggerne i kommunen vil få varsel. De som ikke har bostedsadresse i kommunen, men oppholder seg i kommunen over en lengere periode kan se informasjon på denne nettsiden når de kan bestille seg time.

Det vil komme tydelig informasjon fra kommunen når vi har fått vaksiner og kan tilby vaksine til de ulike alderskohortene. Vi har fått lister hentet fra Folkeregisteret over personer som er bosatt i kommunen over 65 år. Disse vil få digitalt brev/digipost når det er aktuelt med vaksinering for deres aldersgruppe. De som ikke har tatt i bruk digital postkasse får brevet per post, eventuelt sms.

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt

Vaksinering av prioriterte grupper vil i all hovedsak foregå i Holthallen. De grupperingene som får tilbudet om vaksinen, vil bli varslet.

Holthallen:

 • Godt med plass
 • Gode parkeringsmuligheter
 • Busstopp i nærheten
 • Lokalene kan lett tilpasset slik at smittevern kan opprettholdes.

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få smsvarsling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for vaksineringen 1 og 2.
 • Alle oppfordres til å bruke munnbind og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

På grunn av pandemien er det behov for ekstra smittevernregler

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper.
 • Alle går inn i vaksinasjonslokalene samtidig, men med 2 meter avstand til hverandre.
 • Vi vaksinerer flere i samme rom – Alle må derfor ha på vaksinevennlige klær, for eksempel t-skjorte.
 • Det er mulig å vaksineres i eget rom (vip-rom) ved behov for det:
  • engstelse for vaksiner
  • reagerer på vaksiner
  • ikke greit med flere i samme romme
 • Dette må som tidligere sagt hovedsakelig avklares på telefon i forkant, men vi vil ha en viss mulighet til å tilrettelegge der og da.

Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via:

Kongsvinger kommune trenger frivillige til massevaksinering

Kan du tenke deg å bidra som frivillig under gjennomføring av massevaksinering i Kongsvinger kommune? Det er behov for frivillige til ulike vertsfunksjoner i vaksinelokalet, for eksempel passe på at alle overholder avstand og smittevern, vask og desinfisering av overflater, observasjon av personer etter vaksinering og annet. Det kan også være behov for frivillige til transport av personer til og fra vaksinelokalet.
Det kan bli aktuelt å vaksinere i to skift per dag, og det kan bli aktuelt å bruke helger til gjennomføringen. Da vi ikke vet sikkert når og hvor mange vaksinedoser vi får, vil oppdrag publiseres med kort svarfrist. Du kan velge å ta oppdrag når det passer for deg.

Kan du tenke deg å bidra?

Mer informasjon om koronavaksine

Link til film om godkjenning av vaksine:

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/godkjenningsprosessen-for-vaksiner-mot-covid-19

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30