Koronavaksinering i Kongsvinger

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  Kongsvinger kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. Vaksinen er gratis og frivillig.

 • Alle innbyggerne vil få et varsel når det er deres tur for vaksine

 • Vi vet foreløpig ikke hvor mange vaksiner vi får samtidig og når vi får vaksiner. Derfor er det ikke mulig å planlegge hvilke ukedager det blir vaksinering på. Det blir mest trolig både hverdager, helger, dagtid og kveldstid.

 • Vi får 5 dagers varsel før vi mottar vaksiner og det er kort tid fra vi får vaksinen til den skal settes. 

Vaksinetelefonen

Lurer du på noe om koronavaksinasjon? Kommunen har opprettet en informasjonstelefon for koronavaksinering. Denne telefonen er kun for informasjon om vaksinen. Man kan ikke bestille time til vaksinering her.

 • Telefon: 477 82 975

Bemannet hverdager (man-fre) kl 10:00-14:00

Tid for vaksinering

Vaksinering av personer i gruppe 1, altså beboere i sykehjem og omsorgsboliger (og utvalgte grupper av helsepersonell), starter i uke 1. 

Tidsplan for vaksinering i Kongsvinger kommune

Vaksinering

Hvem*

Antall doser

Sted

Uke 3 Gruppe 1 55 Holt HDO, Austbo (Austmarka HDO), + utvalgte helsepersonell
Uke 2 Gruppe 1 70 Langelandhjemmet, Roverudhjemmet, Skyrud,
Holt HDO + utvalgte helsepersonell
Uke 1 Gruppe 1 75 Langelandhjemmet, Roverudhjemmet

Denne tabellen blir oppdatert fortløpende.

Prioriteringer for vaksinen

Kongsvinger kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

*Grupper og prioriteringsrekkefølgen per nå (fhi.no): 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (mer informasjon finner du her)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsbolig, og enkelte brukere i hjemmesykepleien som ikke kommer seg til sentralisert vaksinering, vil bli vaksinert på institusjon/i hjemmet.

Enkelte legekontor vil vaksinere de øverste prioriteringsgruppene selv. Resten av befolkningen, det vil si også de som har fastlege i en annen kommune, og de som oppholder seg i Kongsvinger kommune over en lengre periode (studenter, pendlere), vil bli vaksinert i et offentlig lokale.

Kongsvinger innbyggere vil bli varslet når de kan ta kontakt for å bestille seg time til vaksinering enten digitalt eller via telefon, eller sette seg i vaksinekø. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlegekontor for bestilling av time. Innbyggerne i kommunen vil få varsel. De som ikke har bostedsadresse i kommunen, men oppholder seg i kommunen over en lengere periode kan se informasjon på denne nettsiden når de kan bestille seg time.

Det vil komme tydelig informasjon fra kommunen når vi har fått vaksiner og kan tilby vaksine til de ulike alderskohortene. Vi har fått lister hentet fra Folkeregisteret over personer som er bosatt i kommunen over 65 år. Disse vil få digitalt brev/digipost når det er aktuelt med vaksinering for deres aldersgruppe. De som ikke har tatt i bruk digital postkasse får brevet per post, eventuelt sms.

Det vil være mulig å bestille time for vaksine:

 • Online booking (link vil komme).
 • Telefon for timebestilling, og en egen linje for spørsmål om vaksinen (Informasjon/telefonnummer kommer).

Du får da time til både dose 1 og 2. To doser er nødvendig for god effekt. 

Personer som oppholder seg i kommunen, men som ikke har folkeregister adresse her eller ikke er bosatt i kommunen, må ta kontakt via telefon. Dette gjelder også personer som bor på hemmelig adresse.

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt

Vaksinering av prioriterte grupper vil i all hovedsak foregå i Holthallen. De grupperingene som får tilbudet om vaksinen, vil bli varslet.

Holthallen:

 • Godt med plass
 • Gode parkeringsmuligheter
 • Busstopp i nærheten
 • Lokalene kan lett tilpasset slik at smittevern kan opprettholdes.

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få smsvarsling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for vaksineringen 1 og 2.
 • Alle oppfordres til å bruke munnbind og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

På grunn av pandemien er det behov for ekstra smittevernregler

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper.
 • Alle går inn i vaksinasjonslokalene samtidig, men med 2 meter avstand til hverandre.
 • Vi vaksinerer flere i samme rom – Alle må derfor ha på vaksinevennlige klær, for eksempel t-skjorte.
 • Det er mulig å vaksineres i eget rom (vip-rom) ved behov for det:
  • engstelse for vaksiner
  • reagerer på vaksiner
  • ikke greit med flere i samme romme
 • Dette må som tidligere sagt hovedsakelig avklares på telefon i forkant, men vi vil ha en viss mulighet til å tilrettelegge der og da.

Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via:

Mer informasjon om koronavaksine

Link til film om godkjenning av vaksine:

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/godkjenningsprosessen-for-vaksiner-mot-covid-19

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30