Innspill til handlingsplan for miljø og klima 2021-2030

Miljøforurensing fra biler. Ser bilde av en blomst i veikanten.

Kongsvinger kommune har vedtatt en regional miljø og klimastrategi og utarbeider en ny handlingsplan for miljø og klima 2021-2030.  Kongsvinger kommune skal jobbe for å bli en klimanøytral kommune og dette vil kreve en stor innsats, ikke bare fra kommunen som organisasjon men også kommunens innbyggere og næringsliv.

I arbeidet med handlingsplanen er det identifisert fokusområder hvor det skal settes inn en innsats for å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Disse innsatsområdene er:

  • Arealbruk og transport
  • Avfall
  • Landbruk
  • Næringsliv og teknologi

Kongsvinger kommune ønsker innspill til tiltak innenfor fokusområdene.

Eksempler på allerede identifiserte tiltak er:

  • Etablere nye og trygge sykkelparkeringer for å stimulere til økt bruk av sykkel.
  • Utvikling av et nytt boligområde med mål om lavest mulig klimafotavtrykk.
  • Etablere et gjenbrukstorg.

Send inn dine innspill:

Frist for å sende inn innspill: 5. januar 2021.

Blomst i veikanten

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30