Frivillighetsmelding 2021-2025

Frivillighetsmelding 2021-2025 er nå til politisk behandling før den legges ut på høring.

Bakgrunn for frivillighetsmelding:

Frivillighetsmelding 2021-2025

Det er politisk vedtatt å utarbeide en Frivillighetsmelding for 2021-2025 for Kongsvinger kommune. Arbeidsgruppen består av representant fra alle tre kommunalområdene (Miljø- og samfunnsutvikling, Oppvekst og læring samt Helse- og mestring).

I tillegg til arbeidsgruppen er det vedtatt å etablere en referansegruppe som skal komme med innspill til meldingen samt være høringsinstans. Komiteene for alle tre kommunalområder vil holdes orientert under hele prosessen, samt være endelig høringsinstans før politisk sluttbehandling.

På grunn av pågående pandemi er arbeidet noe forsinket, men planlagt tidsfrist for fremleggelse av politisk sak er medio mai 2021.

Arbeidet skal legges som en åpen prosess, der privatpersoner, lag og foreninger fra hele kommunen skal delta i kartlegging av utfordringer. Opprinnelig var det planlagt oppstartsmøte, grendemøter og sentrumsmøter, men pandemien setter begrensninger for dette. Vi ber derfor om at dere sender inn deres innspill, betraktninger og forslag –vi vil forsøke å arrangere et digitalt «folkemøte» i starten av 2021 der vi sammen kan drøfte innkomne forslag og uttalelser.

Følgende kartlegging er gjennomført:

Kartlegge frivilligheten i kommunen og gjøre en vurdering av denne. 

 • Hva er frivillighet?
 • Hverdags aktivisme; et mellomrom der man samarbeider for å løse samfunnsproblemer.
 • Egen virkelighet og livssituasjon
 • Ikke gjøre noe «for noen, men med hverandre»
 • Gjensidighet og «øyekontakt» er to av forutsetningene for frivillighet
 • Frihet; ikke spørre om lov og nødvendigvis be om penger

Hvilken rolle skal frivilligheten ha i samfunnsutviklingen og generelt i Kongsvinger?

 • Endring i bo-struktur; flere som bor alene
 • Betydning i samfunnsutviklingen
 • Behov for møteplasser
 • Digital frivillighet, hvordan kan Nyby utnyttes i frivillighetsarbeidet
 • Regional fellesskapsfølelse/samarbeid
 • Inkludering og rekruttering av frivillige
 • Samarbeid med lag/foreninger/skoler
 • Samarbeid med institusjonene

Frivilligsentralens rolle/framtid i Kongsvinger

 • Organisator og koordinator
 • Inspirator og utvikler
 • Forholdet til frivillige lag og organisasjoner
 • Frivilligsentralenes økonomi

Hvordan kan frivilligheten i Kongsvinger utvikles

 • Foreslå hvordan frivilligheten i kommunen kan organiseres for å sikre og ivareta helheten i det frivillige arbeidet.  
 • Foreslå utviklingsområder for frivilligheten i Kongsvinger kommune, og hvordan denne utviklingen bør gjennomføres. 

Hvordan kan frivilligheten supplere de kommunale tjenestene?

 • Hvilke ressurser finnes i kommunesamfunnet?
 • Hvordan kan kommunen legge til rette for frivillighet?

Spørsmål kan sendes til:

eller per post:

 • Postmottak
  Kongsvinger kommune
  v/Aud Ingrid Olstad
  2226 Kongsvinger

Vi gleder oss til å få på plass en god og viktig frivillighetsmelding:

Frivilligheten i Kongsvinger: Fri, Villig og Viktig!

 

Med vennlig hilsen arbeidsgruppa
v/prosjektleder
Aud Ingrid Olstad

Jente som hjelper en gutt!

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30