Helhetlig parkeringsstrategi og parkeringsveileder – sluttbehandling

Helhetlig parkeringsstrategi og parkeringsveileder fremmes nå til sluttbehandling.

Viser bilde av en parkeringsautomat

Parkeringsstrategien ble lagt ut til høring i vår med en høringsfrist 1. mai 2019. Det er mottatt 11 uttalelser til selve høringen, i tillegg til at det kom inn 8 uttalelser som en del av høringen på kommuneplanens arealdel. 

Rådmannen fremmmer nå parkeringsstrategien og parkeringsveilederen til sluttbehandling. Alle innspillene som er kommet i foribindelse med høringen er oppsummert og kommentert i et eget vedlegg som følger saken. 

Parkeringsstrategien skal bidra til å styre areal- og transportutviklingen i Kongsvinger i tråd med de langsiktige målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel og Kongsvinger2050. Parkeringsstrategien tar for seg de parkeringspolitiske målene, hovedgrepene i virkemiddelbruken og begrunnelsen for de. Sentrale tema er regulering av parkeringstid, differensiert parkeringstilbud for handels- og arbeidsreiser, fastsetting av prisnivå, sykkelparkering, parkering for elbiler, bildelingsordning og organisering av kommunens parkeringsvirksomhet.  

Selve parkeringsveilederen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering. Forslaget innebærer blant annet nye soner for parkeringsnormer, nye normer for antall parkeringsplasser for både bil og sykkel, nye krav for tilrettelegging for lading av elbil, krav til utforming og plassering av sykkelparkering.  

Formannskapet har planen til sluttbehandling 18. september, mens kommunestyrets sluttbehandling er 26. september. 

Nedenfor finner du dokumentene knyttet til sluttbehandlingen: 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30