Sidespor Galterud, Huvnes - Gulli, detaljregulering

OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for sidespor Galterud, Huvnes - Gulli.

Reguleringsplanen legger til rette for et 750 meter langt sidespor til Kongsvingerbanen tilrettelagt for lange godstog. Hensikten med planforslaget er å øke kapasiteten på Kongsvingerbanen. Planområdet strekker seg fra Huvnes i vest til forbi Gulli bru i øst. 

Frist for innspill var 7. august 2020.

Her finner du aktuelle saksdokumenter

 1. Saksfremlegg (PDF, 519KB)
 2. Planbestemmelser (PDF, 852KB)
 3. Planbeskrivelse (PDF, 43MB)
 4. Plankart Galterud - bru (PDF, 14MB)
 5. Plankart Galterud - på grunnen (PDF, 16MB)
 6. Komplett merknadsdokument (PDF, 8MB)
 7. ROS analyse (PDF, 10MB)
 8. Miljøoppfølgingsplan (PDF, 520KB)
 9. Geoteknisk datarapport (PDF, 11MB)
 10. Teknisk detaljplan (PDF, 5MB)
 11. Fagrapport - VA, overvann og drenering (PDF, 859KB)
 12. Fagrapport - Anleggsteknikk og faseplanlegging (PDF, 1MB)
 13. Fagrapport - Støy og vibrasjoner (PDF, 7MB)

På grunn av koronapandemien er dokumentene kun tilgjengelig digitalt. 

Spørsmål:

Kongsvinger kommune, Enhet for areal- og byutvikling, postboks 900, 2226 Kongsvinger.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30