HØRING: Handlingsplan for klima Kongsvinger kommune

Blomst i veikanten

Offentliggjøring og høring

Kongsvinger kommune vedtok i komité for miljø og samfunnsutvikling 10. mars 2021 å sende høringsforslag til handlingsplan for klima 2021-2030 til høring.

  • Høringsfristen er 5. mai 2021.

Handlingsplan for klima 2021-2030 er kommunens handlingsdel til vedtatt regional miljø- og klimastrategi. Planen er en konkret handlingsplan for å følge opp målsetninger og sørge for at Kongsvinger kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven.

Utkastet til handlingsplan viser mulighetsrommet for hvordan Kongsvinger kommune kan redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i samfunnet. Planen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap for hele Kongsvinger-samfunnet med klimafotavtrykksanalyse (en helhetlig klimapåvirkningsanalyse) for Kongsvinger kommunes virksomhet. Det er også produsert et enkelt klimabudsjett for hvordan Kongsvinger kommune skal redusere sine utslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Dette er en høring og Kongsvinger kommune ønsker innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og andre som ønsker å uttale seg om kommunens klimaarbeid.

Kom med dine innspill til handlingsplan for klima

Høringsfristen er 5. mai 2021

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30