Granliterminalen - Offentlig ettersyn

KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN AV REVIDERT PLANPROGRAM FOR GRANLITERMINALEN, HERETTER GRANLI MASSETAK OG NÆRINGSOMRÅDE, KONGSVINGER KOMMUNE

I medhold av § 4-1 i plan- og bygningsloven, legges revidert planprogram for Granliterminalen, heretter Granli massetak
og næringsområde, ut til offentlig ettersyn.
Planområdet for Granli massetak og næringsområde ligger på Granli ca. 7 km sørøst for Kongsvinger sentrum.

Kart over granliterminalen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av massetaket og å tilrettelegge for mulig utvidelse av logistikkterminalen med tilhørende anlegg på østsiden av jernbanen, samt sikre annen eksisterende virksomhet innenfor plangrensa.

Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017, § 6 Vedlegg I pkt 19.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Rambøll v/Tomas Moen tlf. 99 29 54 10.

Merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til:

Rambøll
Løkkegata 9
2615 Lillehammer

eller til tomas.moen@ramboll.no.

Kopi sendes til
postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller som brev til:
Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900,
2226 Kongsvinger.

Fristen er 4. mai 2021.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30