Lierfløyta 2 - mindre reguleringsendring

Kongsvinger kommune har vedtatt mindre endring av reguleringsplan 201605 Lierfløyta 2, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. Endringene omfatter flytting av regulert vann- og avløpsanlegg fra Vrangsaga til Snarevegen og justering av bestemmelse om vegetasjon.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er 3 uker etter annonsedato.

Eventuell klage sendes skriftlig via
e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no, eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30