Midtbyen områderegulering - Melding om vedtak

Planid: 201610

Kongsvinger kommunestyre vedtok i møte 25.03.2021 sak 019/21, reguleringsplan 201610/ Midtbyen områdereguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 og er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Formålet med planen er å sette overordnede rammer for fremtidig byutvikling i området.

Plandokumenter:

Klagefrist: 30.04.2021

Klage sendes: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30