Frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021-2030

Hjelper et annet barn opp

Kongsvinger kommune vedtok i komité for miljø og samfunnsutvikling 21. april 2021 å sende ut høringsforslag på Frivillighetsmelding for Kongsvinger 2021-2030.

Frivillighetsmeldingen skal være et politisk dokument som viser hvordan kommunen skal samarbeide med frivillig sektor og legge til rette for økt frivillig deltakelse. Videre skal meldingen vise hvilke overordnede mål kommunen skal ha som tilrettelegger og samarbeidspartner for frivilligheten, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå disse målene.

Høringen er nå ferdig og Kongsvinger kommune arbeider nå med innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og andre som har uttalt seg om kommunens frivillighetsarbeid.

Høringsfristen for Frivillighetsmeldingen var 15. mai 2021.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30