Klettavegen - melding om vedtak

Reguleringsplan Næringsområde Klettavegen, PlanID 202004 - melding om vedtak 

Kommunestyret i Kongsvinger har i møte 09.09.2021, KS-sak 058/21, vedtatt reguleringsplan Næringsområde Klettavegen, Planid 202004, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Planområdet er på ca. 86 daa. og er lokalisert inntil Klettavegen, like sør for gjenvinningsstasjonen til GIR på Rasta, og innbefatter gnr/bnr 24/245, 28/218, 28/424, 28/438, 28/439 og deler av 24/36 og 28/449. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsetableringer ved å regulere området til næring/industri hovedsakelig i tråd med arealdelen som en utvidelse av allerede etablert næringsområde langs Klettavegen. 

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 12. oktober 2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Aktuelle plandokumenter (Arealplaner.no):

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30