Sommerskole 2021

Velkommen til sommerskolen i Kongsvinger! Fire uker skal fylles med morsomme, spennende og lærerike aktiviteter. Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i Kongsvinger kommune som går 1.-10. trinn våren 2021. Felles mål for alle aktivitetene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.

Sommerskolelogo, med bilde av to jenter som klemmer hverandre.

400 PÅMELDTE TIL SOMMERSKOLEN 2021

Vi har hatt enorm respons på påmeldingene til sommerskolen 2021. De fleste kursene er fulle, med ventelister. Det sendes i disse dager ut en bekreftelse til de som har fått plass på de ulike kursene. Plassene må bekreftes slik at vi kan gi ubenyttede plasser videre til de på venteliste.

Noen kurs har fortsatt ledig plass, dette er:

 • Uke 26: Sommerkollektivet med sommersnap for 7. – 10. trinn
 • Uke 26: Kokk og bakekurs 2/villmarksliv for 7. – 10. trinn
 • Uke 29: Strandenga leirskole (Biri) for 5. – 7. trinn
 • Uke 30: Sommersnap for 7. – 10. trinn
 • Uke 31: Gjør teksten levende for 5. – 8 trinn
 • Uke 31: Just dance 3 for 7. – 10 trinn

Ønsker du å være med på noen av disse kursene, send en e-post til Sommerskole@kongsvinger.kommune.no

I tillegg er det noen få plasser igjen på forskerfabrikken (5. – 7. trinn): påmelding til den gjøres via ekstern link:

https://customer.forskerfabrikken.no/open/event-classes.html?regionId=34&typeId=15%2C11
Velg enten Vennersberg eller KUSK

Oppmøte og deltakelse

 • Dagene starter kl 09.00 og varer til 15.00. (Enkelte aktiviteter kan ha avvik fra dette).
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting.
 • Elever må ha med klær etter vær.
 • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen.
 • Elevene får frukt og lunsj hver dag.
 • Elever som ikke møter fra dag en mister plassen sin

Gratis skoleskyss

 • Elever som melder seg på Sommerskole, og bor på Austmarka, Granli, Brandval, Lundersæter, Hokkåsen og Roverud, vil kunne ta gratis buss til Sommerskolen på Vennersberg eller KUSK.
 • Eleven går på/av, ved nærmest holdeplass.
 • Informasjon om tider vil kommer senere.

Organisering

 • Hver gruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet.
 • Det er de samme elevene som deltar gjennom hvert kurs.
 • Det er minst 2 aktivitetsledere per gruppe
 • Vi tar smittevernhensyn i forhold til pandemien. Alle våre aktivitetsledere får opplæring i smittevern.

Spørsmål

Har du spørsmål til sommerskolen? Kontakt oss på: sommerskole@kongsvinger.kommune.no

Aktiviteter

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30