Koronavaksinering i Kongsvinger kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Kongsvinger kommune skal tilby alle sine innbyggere og de som oppholder seg i kommunen over lenger tid vaksine. 

Sprøyte

Vaksinering av 12-15 åringer (årskull 2006-2009)

12-15åringer i Kongsvinger tilbys vaksine ved Drop-in i Holthallen på følgende tidspunkt:

 • Barn født 2006 og 2007: Onsdag 22.september kl 15:30-19:30.
 • Barn født 2008 og 2009: Torsdag 23.september kl 15.30- 19:30NB! Man må være fylt 12 år for å få vaksinen.
 • Alle 12-15åringer får tilbud om Pfizer-vaksinen.
 • 12-15 åringer som har hatt covid-19 skal IKKE ha noen dose med vaksine foreløpig.
 • Vaksinen er frivillig og gratis.
 • Alle må ha med seg utfylt samtykkeskjema fra foresatte til vaksineringen. Denne får dere utlevert på skolen i løpet av uke 37.
 • LES MER OM VAKSINERING AV 12-15 ÅRINGER HER.

Tilbud om 3. vaksinedose til personer med nedsatt immunforsvar

 • Personer med nedsatt immunforsvar får nå tilbud om 3. dose vaksine i Kongsvinger.

Er du i den gruppen som kan få tilbud om 3. dose vaksine ta kontakt med din fastlege.

Har du ikke fastlege i Kongsvinger, men er folkeregistrert/ oppholder deg i kommunen over lenger tid, ta kontakt med Byparken legesenter.

Dokumentasjon som tilsier at man er i risikogruppen må medbringes til vaksinasjon; enten i form av skriftlig dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten eller skriftlig dokumentasjon på at man bruker immundempende medisin fra listen under. 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene  kan kontakte fastlegen sin i kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Vaksinering av 16-17 åringer (årskull 2004 og 2005)

I Kongsvinger vil vaksineringen gjennomføres med Pfizer.

Kongsvinger vil forholde seg til FHI sin anbefaling om et intervall på 8 - 12 uker mellom dose 1 og dose 2 for denne yngre aldersgruppen.

16 og 17 åringer som ikke går på skole eller ikke får tilbud om vaksine i regi av sin skole, bes om å ta kontakt med sin hjemkommune hvis de ønsker vaksine.

Innbyggere i Kongsvinger kan ta kontakt per telefon 40405456 eller per mail vaksine@kongsvinger.kommune.no.

Trenger ikke lenger registrere deg i vaksinekø

Vi har hatt godt utbytte av at innbyggerne har registrert seg i Vaksinekø, men nå ønsker vaksineteamet at de som ikke har fått første vaksinedose tar direkte kontakt på vaksinetelefonen 40 40 54 56. Telefonen er bemannet på hverdager mellom 09:00-13:00. 

Studenter

Studerer du i Kongsvinger og ikke har mulighet til å få vaksine i din hjemkommune, ta kontakt på vaksinetelefonen 40 40 54 56, for å bestille time til dose 1 eller 2.

Studenter som oppholder seg i Kongsvinger har krav på vaksinedosen i den kommunen de studerer i.

Vaksinetelefon: 40 40 54 56

 • Mandag - fredag 09:00-13:00
 • Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vaksinering, kan du sende oss en mail her: vaksine@kongsvinger.kommune.no.

Trenger du Koronasertifikat?

Du trenger ikke nødvendigvis et koronasertifikat med mindre du f.eks. skal ut å reise eller delta på større arrangementer.

Hvor finner du koronasertifikatet ditt?

Du finner koronasertifikatet ditt ved å logge deg inn på www.helsenorge.no

Hvis du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, kan du få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Hvordan skaffer man en utskrift til ikke-digitale innbyggere?

For dem som ikke kan bruke PC, mobiltelefon eller nettbrett, kan ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Når man ringer informasjonstelefonen/Helfo, må man oppgi personnummer, og koronasertifikatet vil bli sendt til folkeregistrert adresse. Det er ikke være mulig å sende koronasertifikatet til andre adresser enn den du er folkeregistrert på i Norge. Telefonnummer fra Norge: 815 55 015 Telefonnummer fra utlandet +47 21 89 80 42, åpent mandag-fredag: 08.00 – 15.30. Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Vær oppmerksom på at det kan ta cirka en uke før du mottar sertifikatet, avhengig av postgang. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen. 

Etterregistrering av koronavaksine satt i utlandet

For å etterregistrere koronavaksine som er satt i utlandet ringer du 90 86 38 82, hverdager (man-fre) kl 10:00 - 14:00. Dette gjelder kun for personer knyttet til Kongsvinger kommune.

Ofte stilte Spørsmål

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30