Solbakken - Førstegangshøring

Reguleringsplan Solbakken, PLANID 202002 – detaljregulering - offentlig ettersyn/førstegangshøring

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 22.06.2021, sak 017/21, vedtatt å legge ut reguleringsplan for Solbakken, Planid 202002, til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse, hovedsakelig eneboliger. Planforslaget legger til rette for opptil 57 boliger, fordelt på 25 tomter for ene- og tomannsboliger, samt tre fem-mannsboliger.

Plandområdet ligger i den sørvendte skogskledte lia mellom Gullbekkbakken i vest, Vardåsen i nord, Opset i øst og Langelandsfaret i sør. Planområdet omfatter kommuneplanens område B19 (bolig – fremtidig) og G155 (grøntstruktur), og utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103.

Adkomst skjer via Guldbrand Andersens veg i vest. Planforslaget legger opp til gang/sykkelforbindelse fra Solbakken sørøstover til Barkvegen.

Aktuelle plandokumenter (Arealplaner.no): Her finner du aktuelle dokumenter for reguleringsplan Solbakken

Eventuelle innspill sendes innen 25. august 2021, fortrinnsvis via arealplaner.no

Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Kart over Solbakken

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30