Stømner, gang- og sykkelveg

 

Gang-og sykkelveg Stømner - reguleringsendring etter forenklet prosess for planene Ny Rv. 2 Fulu-Svartfossen-Kurusand, Kurud næringsområde, Trygve Stokkes veg og Marikollen - Høring

Byporten Kongsvinger AS ønsker å etablere gang- og sykkelveg på ca. 1 km fra eksisterende gang- og sykkelveg ved undergang E16/avkjøring Bæreiavegen og frem til Stømner næringsområde 1 fordi det er et rekkefølgekrav i denne planen om at gang- og sykkelveg må være på plass før bebyggelse innenfor næringsområdet kan tas i bruk.

Planen behandles som reguleringsendringer av gjeldende planer etter forenklet prosess (mindre endring), jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Det gjøres endringer på følgende planer:

  • Ny Rv. 2 Fulu – Svartfossen – Kurudsand, planid 9907
  • Kurud næringsområde, planid 201403
  • Trygve Stokkes veg, planid 201107
  • Marikollen, planid 0002

Endringene består i å regulere inn gang- og sykkelveg, hovedsakelig på annen veggrunn, og nødvendig sideareal i gjeldende planer.  

Det er gjort endringer i bestemmelsene når det gjelder muligheten til justering av grensene mellom de ulike samferdselsanleggene samt overvannshåndtering.

Planene er på høring med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Aktuelle dokumenter finnes via arealplaner.no. Velg Kongsvinger kommune og søk deretter på «Gang- og sykkelveg Stømner» eller planid 9907-E3.

Eventuelle innspill sendes innen 1. oktober 2021, fortrinnsvis via arealplaner.no. Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30