Her kan du få støtte og hjelp når ting blir vanskelig

Her finner du hjelpetelefoner og nettsider som kan hjelpe deg når ting blir litt vanskelig. Hjelpetjenester for barn, unge, voksne, foreldre og eldre.

Pårørende

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Hjelpetelefoner/hjemmesider primært for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge  Telefon: 116 111

Telefon fra utlandet: +47 954 11 755

Sms: 417 16 111

E-post: alarm@116111.no  

Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold, overgrep  og for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen.  Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager. 


Kors på halsen  

Telefon: 800 333 21

På Kors på halsen kan du prate med eller skrive anonymt til voksne som er frivillige i Røde Kors. Det er ikke alltid lett å snakke med foreldre eller lærere om hva som skjer i kroppen, en ulykkelig forelskelse, mobbing eller familietrøbbel. Da kan det være godt å snakke med en voksen som man ikke kjenner fra før. Andre ganger trenger man kanskje bare noen å dele en positiv opplevelse med. 

Ungdomstelefonen (UT)  

Mobil: 400 00 777

Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. 

Unghjelp.no

Velkommen til UngHjelp, en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge. Chattetjenesten vår som er åpen hver tirsdag, torsdag og søndag kl. 20-22. En organisasjon som snakket på ungdoms premisser. 

Ung.no 

Det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg  informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Du kan stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen de ulike temaene.      

Sex og samfunn

På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse.      

BARsnakk

BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om  med rusproblemer. Våre frivillige sitter klare for å prate med deg hver mandag og tirsdag fra 17.00 til 20.00. Hos oss er du helt anonym.

Barnevernvakten

Når bør jeg ta kontakt? T
a kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for: 

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte       

Overgrep

DIXI – Ressurssenter for voldtatte

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak. Telefon: 22 44 40 50 Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00) 

Overgrep.no

Overgrep.no er en ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med organisasjonene Utsattmann og Vi tror deg-stiftelsen, som du finner mer info om nedenfor. Nettstedet drives av Advokatfirmaet Teigstad AS, Torggata 10, 0181 Oslo, telefon 22 34 30 00. 

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. (…) Du kan ringe når som helst på døgnet, enten det er morgen, kveld eller midt på natten. Husk at vi er her for å hjelpe deg. Telefon: 800 57 000 Åpningstider: døgnåpent.

Krisesenter

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.  

Rosa

Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.  Vi tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål. TRENGER DU HJELP? Ring 22 33 11 60

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art. Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold. Telefon: 22 16 40 00

NOK - Hamar

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Mannstelefonen

Mannstelefonen er betjent alle hverdager fra mandag til fredag (med unntak av høytids- og helligdager). Ring oss på 22 34 09 60 fra kl. 17 – 20. Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Vi har lang erfaring med å snakke om temaer som: 
• Samlivsproblemer • Skilsmisse og samværsproblematikk • Egen aggresjon og voldsbruk • Vold eller overgrep du har vært utsatt for • Ensomhet og isolasjon • Konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt 

Foreldre

Barnevernsvakten

Når bør jeg ta kontakt? Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for: 
• vold eller er vitne til vold • seksuelle overgrep • foreldre som ruser seg • omsorgssvikt • kjønnslemlestelse • tvangsgifte 

Bekymringstjenesten – Voksne for Barn

Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym. Alle våre rådgivere har barnefaglig utdanning. Telefon: 810 03 940 Åpningstider: mandag – fredag (09.30 – 14.30)

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen. • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha. 

Psykiske helseproblemer

Angstringen Norge

På vår informasjontelefon 22 22 35 30 vil du treffe et menneske som selv har erfaring med angst og selvhjelp. (…) Alle kan ringe oss, om du selv strever med angst, kjenner noen som gjør det eller er en fagperson som vil vite mer. Vi deler erfaringer fra vårt arbeid og sender deg mer informasjon om du ønsker det. Vi har taushetsplikt og sender ut informasjonsmateriell uten kostnad i nøytral konvolutt, dvs. uten avsender. Telefon: 22 22 35 30 Åpningstider: mandag – fredag (10.00 – 13.00) 
 
Landsforeningen We Shall Overcome

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet. Kontakttelefonen, som er for medlemmer og andre, kan brukes for rådgivning og få informasjon. Telefon: 22 41 35 90 Åpningstider: mandag, onsdag og fredag (12.00 – 15.00)
 
LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Telefon: 22 49 19 22 Åpningstider: mandag (10.00 – 15.00), tirsdag (10.00 – 19.00), onsdag – fredag (10.00 – 15.00)

Mental Helse  
Hjelpetelefon 116 123
Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til. 

Kameratstøttetelefonen

Kameratstøttetelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon som er døgnbemannet hele året. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Veteraner fra internasjonale operasjoner og deres pårørende, kan her få snakke med en likemann som har selv har tjenestegjort ute om egne opplevelser, tanker, spørsmål og hva man ellers måtte ha på hjertet. Du kan velge å være helt anonym, men våre kamerathjelpere vil presentere seg med fornavn. Vi som svarer deg har taushetsplikt. Telefon: 800 48 500 Åpningstider: døgnåpent. 

Kirkens SOS

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme. Telefon: 22 40 00 40 Åpningstider: døgnåpent 

Hjelptilhjelp.no

Hjelptilhjelp.no er en nettportal om psykisk helse. Har kan du søke opp hjelpetilbud og kurs, lese nyheter om angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, ADHD, autisme og mye mer. Du kan finne bøker, apper, og videoer. Kort sagt: Hjelptilhjelp.no er Norges mest komplette nettside om psykisk helse!  
 
Mer informasjon om psykisk helse:

  • www.psykisk.no (Helsedirektoratet)
  • www.psykiskhelse.no (Rådet for psykisk helse)
  • www.psykopp.no (Stiftelsen psykiatrisk opplysning)
  • http://www.lpp.no LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. 

Littsint.no

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Avhengighet

Anonyme Alkoholikere (AA)

AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770 Åpningstider: mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)
 
Anonyme Narkomane (NA)

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie. Telefon: 905 29 359 Åpningstider: mandag – fredag (17.00 – 19.00)

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Målsettingen med Hjelpelinjen er: (1) å hjelpe mennesker i krise, (2) vise til annen hjelp, blant annet behandling, og (3) samle informasjon om spilleavhengighet. Telefon: 800 800 40 Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 21.00) 

RUStelefonen

Om: «RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.» Telefon: 08588 Åpningstider: mandag – tirsdag (11.00 – 19.00), onsdag (10.00 – 19.00), torsdag – søndag (11.00 – 19.00)

Spiseforstyrrelser

Anonyme Overspisere (OA)

Om: «Anonyme Overspisere er et fellesskap av menn og kvinner som, gjennom delt erfaring, styrke og håp, tilfriskner fra tvangsmessig overspising. Vi ønsker alle som ønsker å slutte å spise tvangsmessig velkommen.» Telefon: 901 55 748 Åpningstider: torsdag (19.00 – 21.00)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss. Telefon: 948 17 818 Åpningstider: mandag (09.30 – 15.00 og 17.00 – 21.00), tirsdag – torsdag (09.30 – 15.00)

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelser er ikke noe noe en vokser av seg, men et alvorlig problem som en trenger hjelp til å komme ut av. Når du kontakter oss treffer du alltid en som har personlig erfaring med spisforstyrrelser eller er pårørende. Alle som arbeider hos oss har taushetsplikt. Det er mulig å bli helt frisk – be om hjelp. Sammen er vi sterkere! Telefon: 22 94 00 10 Åpningstider: mandag og tirsdag (09.00 – 16:00), onsdag (17.00 – 21.00), fredag (09.00 – 16.00)

Andre hjelpetelefoner

Demenslinjen (Nasjonalforeningen for folkehelse)

På Demenslinjen treffer du helsepersonell med taushetsplikt. Vi kan svare på spørsmål du måtte ha om demens, og gi deg gode råd og hjelp videre! Telefon: 23 12 00 40 Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00)

Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.  Telefon: 800 30 196 Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00) 

Parkinsontelefonen

På Parkinsontelefonen møter du mennesker som har sykdommen selv eller er pårørende. Likemennene bruker sin egen erfaring og kunnskap til å hjelpe andre, er gode lyttere og har tid til å høre på deg. Det du forteller vil bli mellom deg og den du snakker med. Likemennene i telefontjenesten har variert erfaring, og derfor kan du få svar på akkurat det du lurer på. Telefon: 22 00 82 80 Åpningstider: mandag – fredag (10.00 – 16.00) 

Astma- og Allergiforbundets rådgivningstjeneste

Har du spørsmål knyttet til de ulike diagnoseområdene, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål så blir du satt over til rådgivningstjenesten som er betjent av våre sykepleiere samt fageksperter på inneklima og uteluft. Telefontjenesten er åpen for alle, ring sentralbordet (telefonnummeret under) og spør etter rådgivningen. Mandager og tirsdager betjenes telefonen av sykepleier, og fredager av eksperter på inneklima/uteluft. Telefon: 23 35 35 35 Åpningstider: mandag, tirsdag og fredag (09.00 – 11.00 og 12.00 – 14.00)

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER