Avlastning for barn og unge

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å gi omsorgsytere nødvendig ferie og fritid, og å bistå familiene med å mestre hverdagen sin.
Avlastning ytes ovenfor personer som har særlig tyngende pleie- og omsorgsoppgaver. 
Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.
Tjenestekontoret i kommunen tar imot og utreder søknader om ulike avlastningstilbud. 
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i avlastningsfamiliens private hjem og/eller som opphold i institusjon.

Barneavlastningen:

  • Gullivegen avlastningsavdeling, telefon: 90567369  /

Avdelingsleder: Hilde Fevik, hilde.fevik@kongsvinger.kommune.no

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30