Hjelpemiddelsentralen

hjelpemidler

Kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralen/hjelpemidler

Vakttelefon hverdager kl 09.00 - 11.00, telefon: 45 63 61 99.

Hvilke hjelpemidler kan jeg få?

Kommunen og staten har avtaler på hvilke hjelpemidler du kan få. Det betyr at du ikke kan velge fritt blant alt det som finnes på markedet.

Hvem kan hjelpe meg å få hjelpemidler?

Dette vil fagpersonen som hjelper deg å søke på hjelpemidler kunne informere deg mer om. Det finnes flere enkle produkter for en lettere hverdag som du kan kjøpe selv. Hvis du har tjenester fra kommunen kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen enkle tips og råd. Fysio- og ergoterapeutene kan også være behjelpelige med tips og råd til dette.
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30