Hukommelseteamet

Er du bekymret for om du eller en av dine nærmeste har fått demens eller kognitiv svikt? Hukommelsesteamet er et tilbud du kan oppsøke direkte uten henvisning fra lege. God oppfølging starter tidlig, noen ganger før man har fått avklart diagnosen.

To damer som sitter i ei hengekøye foran en elv.

Hva kan Hukommelsesteamet gjøre?

  • Bidra med råd og veiledning til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Henvendelse pr. telefon er tilstrekkelig
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Bistår i utredninger ved mistanke om demens eller kognitiv svikt i samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Bistå i utredninger og kartlegging av tjenestebehov.
  • Gi opplysninger om kommunale tjenester/frivillige tiltak til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende

Kontaktinformasjon til Hukommelsesteamet

Spesialsykepleier: Aud Martinsen
Mobil: 48892353

Spesialvernepleier: Linda Nyman Tuer
Mobil: 90024096

Hvilke tjenester kan vi tilby?

  • Tilrettelagt dagsenteraktivitet for personer med demens også de under 65 år
  • Korttidsplass eller avlastningsplass
  • Samt helse og -omsorgstjenester

Disse tjenestene tildeles av tjenestekontoret for helse og mestring.

Andre tjenester vi tilbyr

  • Pårørendeskole hvor pårørende får undervisning, veiledning og rådgivning om demenssykdommen (avholdes årlig som et interkommunalt samarbeid)
  • Samtalegrupper, disse opprettes etter avhold pårørendeskole, som et tilbud til deg som pårørende.

Aktivitetsvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert et tilbudet om Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30