Korttidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud for personer som har fått en helse- og funksjonssvikt som krever et tidsavgrenset opphold i sykehjem.

korttidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem,

Hvem kontakter jeg for mer informasjon om tjenesten?

For mer informasjon om korttidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem tar du kontakt med kommunens servicetorg på telefon 62 87 40 00 eller E-post. De vil gi deg nødvendig informasjon og kontaktpersoner som kan hjelpe deg.

Hvem kan søke om kortidsopphold?

  • Tilbudet gis til personer som i en begrenset periode har behov for heldøgns pleie og omsorg.
  • Tilbudet kan også være for deg som ikke kan reise hjem etter sykehusinnleggelse, men som trenger å avslutte påbegynt behandling eller utredes videre.

Hvem kan søke om avlastningsopphold?

  • Tjenesten er for omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten

Avlastningsplass vil bli gitt i sykehjem.

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30