Kreftkoordinator

Viser bilde av et hvitt landskap som illustrer håp og renhet

Kreftkoordinator/kreftkoordineringsteamet

Kongsvinger kommune har kompetansepersonell med videreutdanning i kreftsykepleie og/eller palliasjon (lindrende behandling), og skal ivareta alle hjemmeboende med kreftsykdom gjennom god oppfølging og koordinering av tjenester.

Hva kan du få hjelp til?

Du vil få bistand både som kreftsyk og som pårørende. Kreftsyke følges opp i hjemmet, og kommunen har tett samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten samarbeider også tett med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmebaserte tjenester, palliativt team ved Ahus og Kreftforeningen.

Du kan få hjelp med:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp og oppfølging med medisinering i hjemmet.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Bistår med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for hjemmeboende kreftsyke og deres pårørende på best mulig måte.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning. Ring eller send e-post:

Tlf: 47 47 85 43

E-post: tjenestekontoret-helseogmestring@kongsvinger.kommune.no

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30