Holttunet bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Kan søkes av eldre og funksjonshemmede som har et behov for tilrettelagt bolig.

Bofellesskapet er en avdeling i hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger kommune. Det er 14 leiligheter med livsløpsstandard. Helsetjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie gis i leiligheten. Fokus i bofellesskapet er hverdagsmestring, der bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER