Innhold på siden

Åpningstider

  • Mandag - Søndag: -

Kart

Valhallvegen 1
Kongsvinger
Norge

Langelandhjemmet

Besøksadresse: Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger

Tlf: 62 87 43 50 / 48 20 20 37

Langelandhjemmet ligger ved Øvre Langelandsveg i Kongsvinger, og har gangavstand til sentrum. Det er fine turområder med universell utforming i nærmiljøet. Langelandhjemmet var det andre sykehjemmet i Norge som fikk ISO-sertifisering: en godkjenning som sikrer kontroll og styring av kjerneoppgaver samt kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Tjenestene ved sykehjemmet er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie og omsorgsbehov. Det gis tilbud om avlastnings, lang- og korttidsopphold for opp til 76 beboere.

Sykehjemmet er inndelt i fagteam

  • Somatisk
  • Livshjelp- alvorlig syke og døende
  • Solsiden-Psykiatri
  • Mølla-Innkomst og vurdering
  • Skjermet team for demente

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER