Roverudhjemmet

Roverudhjemmet gir et helhetlig tjenestetilbud til personer med omfattende pleie og omsorgsbehov.

Roverudhjemmet

Besøksadresse: John Ruuds veg 3 – 5, 2216 Roverud

Tlf: 62 87 41 20

Tjenestene er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til langtidsopphold, gis det ved Roverudhjemmet også tilbud om korttidsopphold, avlastning og har en egen avdeling for kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Frivillighetssentralen driver hver 14. dag et dagsenter ved sykehjemmet.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER