Skyrud demenssenter

Skyrud demenssenter gir et helhetlig tjenestetilbud til personer med omfattende pleie og omsorgsbehov.

Skyrud demenssenter

Besøksadresse: Skyrudvegen 24-26, 2212 Kongsvinger

Tlf: 62 87 43 30

Skyrud demenssenter er en institusjon som gir et helhetlig tjenestetilbud og inngår som en del av Kongsvinger kommunes eldreplan. Hovedoppgaven for stedet er å tilrettelegge trygge hjelpetiltak for personer med demenssykdom.

Skyrud demenssenter var tidligere drevet av NKS, men ble fra 2012 kommunalt, og er nå organisert under Langelandhjemmet.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER