Kontakt

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 72 62 81
(telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra kl 12.00 – 14.00)

E-post: Her kan du sende e-post
(Husk: Ikke send sensitive opplysninger i mailen, kun navn og telefonnummer)

Ved behov for akutt hjelp:
Kontakt din fastlege eller legevakt på telefon 116 117

Åpningstider

  • Mandag, Onsdag, Torsdag: -
  • Tirsdag: Stengt hele dagen.
  • Fredag - Søndag: Stengt hele dagen.

Kart

Jernbanegata 14
2211 Kongsvinger
Norge

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er Kongsvinger kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Gjennom å ta tidlig grep kan utvikling av mer alvorlige plager ofte forebygges.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kortvarig behandlingstilbud for angstplager og depressive plager som går utover din fungering i hverdagen. Eksempler kan være; negative tanker, grubling, bekymring, indre uro, stress, engstelse, nedstemthet og søvnvansker.

  • Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning, men du tar selv kontakt.

Hvem er dette tilbudet for:

  • Innbyggere i Kongsvinger kommune som er over 16 år
  • Deg som har lettere psykiske plager

Hvem er tilbudet ikke for:

  • Deg som har akutt eller alvorlig psykisk lidelse
  • Deg som strever med rusmisbruk

Hva tilbyr Rask Psykisk helsehjelp?

For de som er i målgruppen så finnes det forskjellige tilbud. Samtlige behandlingstilbud er basert på kognitiv atferdsterapi (KAT). I KAT er det sentralt å forstå hvordan tanker, følelser, fysiske reaksjoner og atferd henger sammen. Videre legger KAT vekt på å endre tenking og atferd som opprettholder problemene, der alternative strategier kan hjelpe deg til å både fungere bedre og ha det bedre i livet.

Vi er et tverrfaglig team bestående av to psykologer og en sykepleier med utdanning i kognitiv terapi.

Når du tar kontakt så avklarer vi sammen om dette er riktig tilbud for deg.

Kartleggingssamtale

I kartleggingssamtalen stiller vi noen spørsmål for å finne ut av om du er i målgruppen til Rask psykisk helsehjelp, og gir deg informasjon om vårt tilbud.

Undervisningsbaserte kurs

Vi anbefaler å starte behandlingen ved å delta på vårt introduksjonskurs. Der får du bedre forståelse for hva angst og depresjon er, og hvorfor slike plager oppstår. Videre får du tips om hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre og dermed forbedre din livskvalitet. På introduksjonskurset trenger ikke deltakerne å dele noe. Hvis du ønsker å gå videre med behandling etter kurset, så vil det ha gitt deg en god plattform å jobbe videre ut fra.

Veiledet selvhjelp

Denne formen for behandling har vist likeverdige resultater som mer tradisjonell psykoterapi, og for mange passer den bedre. Du og din behandler blir enige om hvilket av selvhjelpsprogrammene du skal gjennomføre, og så få får du ukentlig telefonveiledning av behandleren. Det finnes programmer rettet mot et bredt spekter av psykiske vansker, blant annet depresjon, angstplager og stressrelaterte problemer. Programmene består av flere trinn og gir deg stor fleksibilitet i når og hvor du jobber med dette.

Endringsfokuserte samtaler

For noen passer det best med fysiske oppmøter der du og din behandler jobber med å forstå hva som opprettholder dine plager eller problemer, samt hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre. Det legges stor vekt på eget arbeid mellom samtalene, der det man har planlagt og øvd på i timene blir testet ut og implementert i hverdagen. Du har selv ansvar for å gjennomføre dette arbeid, men behandleren assisterer deg med sin kunnskap og erfaring med å jobbe med slike problemer.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 72 62 81 (telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra kl 12.00 – 14.00)
E-post: Her kan du sende e-post
(Husk: Ikke send sensitive opplysninger i mailen, kun navn og telefonnummer)

Ved behov for akutt hjelp: Kontakt din fastlege eller legevakt på telefon 116 117

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER