Kontakt

Familieavdelingen
Digerudveien 1
2208 Kongsvinger
Telefon: 94 16 88 20

Åpningstider

 • Mandag - Fredag: -
 • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.

Kart

Digerudvegen 1
2208 Kongsvinger
Norge

Familietjenester

familietjenester

Familieavdelingen

Familieavdelingen tilbyr et veiledningstilbud til deg som er gravid eller har født.

Hvem kan kontakte familieavdelingen?

Alle kan kontakte familieavdelingen.

 • Føler du deg litt usikker på foreldrerollen?
 • Ønsker du noen å snakke med?
 • Føler du uro og bekymring rundt barnets utvikling?
 • Ta kontakt med oss!

Vår målsetting er å:

 • Styrke forholdet mellom foreldre og barn
 • Veilede og gi støtte i en sårbar fase i livet
 • Hjelpe deg med å forberede oppstart i barnehage

Ta kontakt med oss

Familieavdelingen
Digerudveien 1
2208 Kongsvinger
Telefon: 94 16 88 20

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper. Tilbudet er frivillig. Det arrangeres to møter på helsestasjonen, det første er med jordmor og det andre er med helsesykepleier (helsesøster). Informasjon gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), Marte-Meo og IPDS. I tillegg tilbys Homestart. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Kongsvinger 

Besøksadresse: 7. etasje i Gågata 5
Telefon : 46 61 72 00
Nettsted til Bufetat
E-post til Familievernkontoret
(Dekker kommunene: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes).

Økonomiske rettigheter

For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks:

 • barnebidrag
 • barnetrygd
 • foreldrepenger
 • fødselspermisjon
 • kontantstøtte
 • omsorgspenger
 • omsorgspermisjon
 • stønad til enslig forsørger

Ta kontakt med NAV.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30