Innhold på siden

Kontakt

Fysioterapeut Marthine Castberg
Telefon: 47452697
E-post

Fysioterapeut Aina Nybakk
Telefon: 47972811
E-post

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.

Postadresse:
Barnefysioterapeutene
Kongsvinger helsestasjon
Kongsvinger Kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Besøksadresse:
Kongsvinger Helsestasjon
Digerudvn. 1
2208 Kongsvinger
Telefon: 90863882

Ergoterapeuter:

Her kan du skrive Mail til ergoterapeutene.

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Viser bilde av barneføtter med sand på

Tjenesten legger vekt på å kunne tilby hjelp så tidlig som mulig.

Det er viktig at barn og unge får oppleve forskjellige erfaringer i og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, stillinger og aktiviteter.

Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg i mellom og med andre faggrupper. Vi jobber på ulike arenaer, som:

  • Hjem og fritid
  • Helsestasjon
  • Barnehage og skole

Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom.

Hva kan fysioterapeuten gjøre:

For barn fra 0 til 6 år tilbyr fysioterapeutene tjenester på helsestasjonen, i hjemmet og i barnehagene:

  • Undersøkelse, veiledning, behandling, helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Lav terskel for individuell oppfølging ved behov, etter henvendelse fra foreldre, barnehage, helsesykepleier eller lege.

For skoleelever har fysioterapeutene også et lavterskeltilbud.

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med skolen.
  • Vurdering av motorikk. Veiledning på motorisk stimulering og trening.
  • Vurdering av feilstillinger eller smerter i muskler og ledd.
  • Veiledning på arbeidsstilling og skrivegrep.
  • Veiledning ved behov for tilpasset gymnastikkundervisning/treningsopplegg.

Barnefysioterapeutene er organisert under helsestasjonstjenesten i Helse- og Rehabiliteringsenheten.

Man trenger ikke henvisning for å ta kontakt med fysioterapeutene.

Fysioterapeut Marthine Castberg
Telefon: 47452697
E-post: Marthine.Christine.Ahlman.Castberg@kongsvinger.kommune.no

Fysioterapeut Aina Nybakk
Telefon: 47972811
E-post: Aina.Nybakk@kongsvinger.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.

Postadresse:
Barnefysioterapeutene
Kongsvinger helsestasjon
Kongsvinger Kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Besøksadresse:
Kongsvinger Helsestasjon
Digerudvn. 1
2208 Kongsvinger
Telefon: 90863882

Ved behov for behandling som kan skje på et fysikalsk institutt, er det mest hensiktsmessig å ta kontakt med en av de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Private fysioterapeuter

De privatpraktiserende fysioterapeutene:

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER