Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Viser bilde av barneføtter med sand på

Hvor finner jeg tilbudet?

Tilbudet kan gis i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen eller på Frisklivssentralen.

Hvem er tilbudet for?

  • Barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp.
  • Målgruppen kan være barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.
  • Andre sentrale grupper er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom.
  • Det kan også være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.
  • Mange av barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Hvordan søker vi om tjenesten?

  • Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten.  
  • Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 
 

Hvem er vi og hvordan ta kontakt?

Barnefysioterapeuter:

Sol Ribe:
Tlf: 47 45 26 97Her kan du skrive Mail til Sol Ribe

Aina Nybakk:
Tlf: 47 97 28 11
Her kan du skrive Mail til Aina Nybakk 

Ergoterapeuter:

Linda Grønnerud
Tlf: 92 64 17 42
Her kan du skrive Mail til ergoterapeutene.

 

Private fysioterapeuter

De privatpraktiserende fysioterapeutene:

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30