Kontakt

Besøksadresse:
Digerudvegen 1
2211 Kongsvinger

Postadresse:
Kongsvinger kommune
Helsestasjonen
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Vi er også på Facebook, søk: Kongsvinger helsestasjon.

Åpningstider

 • Mandag - Fredag: -
 • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.
Ved ønske om å veie barnet utenom de faste konsultasjonene, kan dette gjøres mandag - torsdag mellom kl 12:00-14:00.

Kart

Digerudvegen 1
2208 Kongsvinger
Norge

Helsestasjon 0-5 år

Bilde av barneføtter

Kongsvinger Helsestasjon gjenoppretter tilbud til mer normal aktivitet med følgende tiltak for å hindre smittespredning:

 • Ved luftveissymptomer, eller annen sykdom skal du ikke møte på helsestasjonen. Ta kontakt på telefon 
 • Gruppekonsultasjoner på helsestasjon vil fortsatt ikke gjennomføres
 • Hjemmebesøk gjennomføres så sant helsesykepleier, jordmor og personer som skal besøkes er helt friske, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Det vil bli kartlagt og informert på telefon i forkant av hjemmebesøket at noen spesielle smittevernregler blir fulgt under hjemmebesøket.
 • Det er viktig at det  kun er en forelder/foresatt som følger barnet til konsultasjonen. Ingen søsken
 • Viktig at gravide møter alene, uten sin partner
 • Kongsvinger helsestasjon gjør  nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som nøye vask/spriting av overflater og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.  

Ved spørsmål: 

 • Telefontid:

  • Mandag - torsdag kl 08:15 - 11:30 og 12:30 - 13:30.

  • Fredag kl 12:30 - 14:30

 • Mobil 908 63 882

Hva er Helsestasjonen

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år.

Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade. 

Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes. 

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller via digipost. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier (helsesøster)
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier og fysioterapeut (gruppetime)
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier (gruppetime med tilbud om egen pappagruppe)
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier (gruppetime)
  • 2 år m/lege og helsesykepleier
  • 4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper. Tilbudet er frivillig. Det arrangeres to møter på helsestasjonen. Det første er med jordmor og det andre er med helsesykepleier. Informasjon gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), Marte-Meo og IPDS. I tillegg tilbys Homestart. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier (helsesøstre), leger, barnefysioterapeut, barneergoterapeut, sykepleiere med videreutdanning og sekretær.

Helsestasjonen samarbeider også med familieavdelingen, kommunepsykologer, barnehageansatte, barnevern, PPT og andre ved behov.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER