Jordmortjenesten

Til deg som planlegger å bli gravid eller er gravid. Her finner du informasjon om svangerskapsomsorgen.

jordmortjenesten

Jordmortjenesten blir igjen tilgjengelig!

Kongsvinger kommune kan fra 16.05.22 igjen tilby gravide oppfølging av jordmor.

Jordmor Kamilla Lind- Solstad starter opp i 40% stilling, og fra august vil hun og Thea Cathrine Melby Lind utgjøre en 100 % jordmorstilling.

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel kan tilbys fra august, frem til da ivaretas hjemmebesøk av helsesykepleier.

For å sikre at alle som ønsker det kommer i kontakt med jordmor, ber vi nå om at de gravide selv kontakter helsestasjonen på telefon 90863882.

Det vil bli satt opp timer fortløpende, men etter prioritering. Termindato, førstegangsfødende, og medisinske hensyn vil bli prioritert, men alle vil få kontakt med jordmor for avtale frem i tid.


Hva er svangerskapsomsorgen?

Svangerskapsomsorgen i Kongsvinger kommune er et gratis tilbud til alle gravide, og følger retningslinjer i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. 
Tjenesten bygger på et samarbeid mellom fastlege, jordmor og spesialisthelsetjenesten. Jordmortjenesten finner du på Kongsvinger helsestasjon. Ta gjerne kontakt tidlig i svangerskapet for timebestilling. 

Mål for svangerskapsomsorgen

 • Å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet, og medvirke til at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte. 
 • Forberedelse til foreldrerollen. 

Jordmor tilbyr 

 • Oppfølging i svangerskapet
 • Informasjon om samspill og foreldrerollen
 • Forberedelse til fødselen
 • Ammeveiledning 
 • Prevensjonsveiledning
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Etterkontroll/samtale etter fødsel 
 • Barselgruppe

Fødselsforberedende kurs tilbys av fødeavdelingen på Kongsvinger. 

Anbefalte undersøkelser

For friske gravide med et normalt svangerskap anbefales det åtte konsultasjoner. 

 • Uke 6-12: Kontroll med blodprøver
 • Uke 17-19: Ultralyd
 • Uke 24
 • Uke 28
 • Uke 32
 • Uke 36
 • Uke 38
 • Uke 40 

Individuelle konsultasjoner

Individuelle konsultasjoner gis i tillegg til disse ved behov. Kontrollene kan gjennomføres hos jordmor, lege eller i en kombinasjon jordmor/lege. 

Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.

Husk helsekort og urinprøve

Husk alltid å ta med helsekort for gravide (det får du ved første konsultasjon) og urinprøve hver gang du skal på kontroll i svangerskapet. 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER