Kommunepsykologer

Kommunespsykologene i Kongsvinger er organisert under Friskliv og mestring, men samarbeider med alle tjenestestedene, også Helsestasjonstjenesten.

kommunepsykologer

Psykisk helsehjelp i skolen

Helsesykepleier er tilstede på skolen og er et lavterskeltilbud. Det kan henvises til andre instanser og det er nært samarbeid med de andre i skolehelsetjenesten, samt psykolog.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjeneste. Tilbudet er gratis.
Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.

Få psykisk helsehjelp hos fastlegen din

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med hjelpetilbud i kommunen, en psykolog, eller spesialister ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. 
Ta kontakt med din kommune for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.
Du kan få hjelp til: 
•    arbeid og utdanning
•    ulike aktivitetstilbud 
•    gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog 
•    Familiens hus, som finnes i ca. halvparten av kommunen, tilbyr hjelp til familier og barn.
•    oppsøkende team
•    samtalegrupper
•    væresteder
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30