Skolehelsetjenesten

skolhelsetjenesten

Ordinær skolehelsetjeneste på hver enkelt skole følger skoleferien, men helsesykepleier er tilgjengelige for elever og foresatte i sommer. Kontakt Kongsvinger helsestasjon for avtale. Minner om at du må være frisk, holde avstand og vaske hender når du kommer til oss på Helsestasjon.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (helsesøster), psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, lege og ergoterapeut for barn. Det er tett samarbeid med kommunepsykolog, friskliv og mestring, fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesykepleier knyttet til hver skole med fast tilstedetid. Se nettsiden til den enkelte skole.

Hvem er helsesykepleier på din skole?  

Austmarka skole Anja Tronhaugen Foss  
Brandval skole Reidun Mathisen 977 88 768
Finnskogen Montessoriskole Christina Bukaasen 489 59 246
Langeland skole Linda Langfoss Utgår  
Elin Nygård  
Marikollen skole Anja Tronhaugen Foss  
Elin Nygård  
Roverud skole Linda Langfoss Utgår  
Vennersberg skole Ellen D. Skauby 489 90 704
Kongsvinger ungdomsskole Inger Stømner Johnsen 489 59 248
Kjerst Ruud 902 46 788
NTGU Hilde Offord 977 09 909
Kongsvinger Montessoriskole Kjersti Ruud 902 46 788

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier (helsesøster) har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER