Skolehelsetjenesten

skolhelsetjenesten

Ordinær skolehelsetjeneste på hver enkelt skole følger skoleferien, men helsesykepleier er tilgjengelige for elever og foresatte i sommer. Kontakt Kongsvinger helsestasjon for avtale. Minner om at du må være frisk, holde avstand og vaske hender når du kommer til oss på Helsestasjon.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (helsesøster), psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, lege og ergoterapeut for barn. Det er tett samarbeid med kommunepsykolog, friskliv og mestring, fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesykepleier knyttet til hver skole med fast tilstedetid. Se nettsiden til den enkelte skole.

Hvem er helsesykepleier på din skole?  

Austmarka skole Anja Tronhaugen Foss 913 61 204
Brandval skole Reidun Mathisen 977 88 768
Finnskogen Montessoriskole Christina Bukaasen 489 59 246
Langeland skole Berthe Stensbøl Dyrøy 457 28 998
Anja Tonhaugen Foss 913 61 204
Marikollen skole Johanne Christiansen Krogsrud 932 10 848
Ellen D. Skauby 489 90 704
Roverud skole Linda Langfoss Utgår 908 08 267
Vennersberg skole Ellen D. Skauby 489 90 704
Linda Langfoss Utgård 908 08 267
Kongsvinger ungdomsskole Inger Stømner Johnsen 489 59 248
Johanne Christiansen Krogsrud 932 10 848
NTGU Hilde Offord 977 09 909
Kongsvinger Montessoriskole Inger Stømner Johnsen 489 59 248

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier (helsesøster) har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30