Psykologer

Kommunens psykologer arbeider ikke tradisjonelt klinisk, men bruker mye av sin tid inne folkehelsearbeid, forebygging og veiledning. De er også tilknyttet helsestasjonstjenesten samt enheten for psykisk helse og rus.

Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. 
Ta kontakt med servicetorget i Kongsvinger kommune, tlf 62 87 40 00 for å høre om tilbudene.. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.
Du kan få hjelp til: 
•    arbeid og utdanning
•    ulike aktivitetstilbud 
•    kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog 
•    Familiens hus, som finnes i ca. halvparten av kommunen, tilbyr hjelp til familier og barn.
•    oppsøkende team
•    samtalegrupper
•    væresteder
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30