Hjemmerehabilitering

hjemmerehabilitering

Hva er Hjemmerehabiliteringteamet?

Hjemmerehabiliteringsteamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester. Den enkeltes behov vurderes individuelt, og hjemmerehabilitering vil være aktuelt der brukeren har sammensatte behov som følge av plutselig funksjonsfall (eksempelvis hjerneslag, traumer, opphold i spesialisthelsetjenesten).

Hjemmerehabilitering i korttidsopphold?

Hjemmerehabilitering kan også følge et korttidsopphold på grunn av funksjonsfall.

Hva er hverdagsrehabilitering?

  • Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
  • Et tverrfagligteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier kommer hjem til deg.
  • I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.
  • Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester.  
  • Teamet veileder og samarbeider med annet helsepersonell i hjemmebaserte tjenester, der det er aktuelt.
  • Tjenesten kan passe for deg som har fått plutselige funksjonsfall, infeksjoner, kortvarig sykdom, strever med å mester personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter.
  • Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka seks uker. 

Ta kontakt med hverdagsrehabilitering her:

Send oss en E-post: hverdagsrehabilitering@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30