Hverdagsmestring

Viser bilde av dame i blomstereng med solhatt

Hva er hverdagsmestring?

Hverdagsmestring har blitt nært knyttet til arbeidsformen hverdagsrehabilitering og forståes både som et tankesett og som overordnet mål for den enkelte borger. Hverdagsmestring blir ofte definert som: et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt.

Bestemmer jeg over eget liv?

Hverdagsmestring handler om å ta borgerens ønsker og valg på alvor og å legge til rette for at den enkelte kan bestemme over sitt eget liv. Det handler om selvbestemmelse. Det er flest hverdager, og det er flest enkle og viktige hverdagsvalg vi må ta. Selvbestemmelse er for eksempel at du bestemmer deg for om og når du vil stå opp om morgenen, hva du vil ha på deg, hvordan du vil ordne håret, om du vil spise frokost eller ikke.

Hvordan er mine aktiviteter?

Det dreier seg ofte om hverdagsaktivitetene. Hverdagsaktiviteter utføres ofte og regelmessig, og fordi hverdagsaktiviteter utføres ofte, har de stor betydning for å bevare helsen, opprettholde funksjonsnivået og gjøre det mulig for å delta i sosiale sammenhenger. I tillegg er det opplevelsen av mening i hverdagsaktivitetene som motiverer til å utføre dem, også etter at helsearbeiderne ikke er til stede under treningen eller opplæringen.
Skal man støtte hverdagsmestring, må vi gjennomgå grundig hva som er viktige aktiviteter for den enkelte.  

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30