Tilpasning av bolig

tilpasset bolig
Hvem kan få tilpasning i bolig?
  • Er det hindringer som gjør det vanskelig for deg å komme inn og ut av hjemmet ditt?
  • Eller har du problemer med å klare de daglige gjøremålene som er viktige for deg?

Da kan ergoterapeutene foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen.

Hvordan gjør vi dette?

  • Vi kan finne nyttige hjelpemidler, og hjelper deg å søke NAV om disse.
  • Vi kan også gi tips om hvordan du kan planlegge en ombygging, for eksempel for å få alle nødvendige rom på ett plan.
  • Hvis du trenger å bygge om, kan du søke Husbanken om tilskudd til tilpasning.
  • Ergoterapeuten kan gi hjelp i vurdering av egen bolig.

Hvis du tenker på å kjøpe en mer lettstelt bolig, kan det være lurt å ta med denne sjekklisten på visning.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER