Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom

Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom

Hva består Dagsenter for demente av?

Dagaktivitetstilbudet er et forebyggende tiltak til hjemmeboende som først og fremst har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner. Det er også et avlastende tilbud til pårørende med stor omsorgstyngde.

Når skjer aktivitetene?

Dagaktivitetstilbudet gir mulighet for aktiviteter både på dag, ettermiddag og kveldstid. Aktivitetene er varierte, og brukerens behov og ønsker er med på å forme tilbudet. Det blir servert måltider.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/service- og forvaltningsteamet for å få hjelp til å søke om dagsenter, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Her finner du søknadsskjema. (JPG, 70KB)

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30