Hukommelseteamet

Hukommelseteamet består av koordinator og veileder (tidligere demenskoordinator og demensveileder).

To damer som sitter i ei hengekøye foran en elv.

Er du bekymret for om du eller en av dine nærmeste har fått demens eller kongnitiv svikt? Hukommelseteamet er et tilbud du kan oppsøke direkte uten henvisning fra lege.

Hva kan Hukommelseteamet gjøre?

  • Bidra med råd og veiledning til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Henvendelse pr. telefon er tilstrekkelig
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  •  Bistår i utredninger ved mistanke om demens eller kognitiv svikt i samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Bistå i utredninger og kartlegging av tjenestebehov.
  • Gi opplysninger om kommunale tjenester/frivillige tiltak til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende

Kontaktinformasjon til Hukommelseteamet

Koordinator: Aud Martinsen
Mobil: 48892353

Veileder: Linda Nyman Tuer
Mobil: 90024096

Hvilke tjenester kan vi tilby?

  • Tilrettelagt dagsenteraktivitet for personer med demens
  • Tilbud for yngre personer med demens og kognitiv svikt (under 65 år)
  • Korttidsplass eller avlastningsplass

Disse tjenestene tildeles av tildelingskontoret (stab helse).

Andre tjenester vi tilbyr

  • Pårørendeskole hvor pårørende får undervisning, veiledning og rådgivning om demenssykdommen (avholdes årlig som et interkommunalt samarbeid)
  • Samtalegrupper for pårørende

Aktivitetsvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert et tilbudet om Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Her finner du mer informasjon om aktivitetsvenn for personer med demens.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30