Kreftkoordinator

Viser bilde av et hvitt landskap som illustrer håp og renhet

Kreftkoordinator/kreftkoordineringsteamet

Kongsvinger kommune har kompetansepersonell med videreutdanning i kreftsykepleie og/eller palliasjon (lindrende behandling), og skal ivareta alle hjemmeboende med kreftsykdom gjennom god oppfølging og koordinering av tjenester.

Hva kan du få hjelp til?

Du vil få bistand både som kreftsyk og som pårørende. Kreftsyke følges opp i hjemmet, og kommunen har tett samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten samarbeider også tett med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmebaserte tjenester, palliativt team ved Ahus og Kreftforeningen.

Du kan få hjelp med:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp og oppfølging med medisinering i hjemmet.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Bistår med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for hjemmeboende kreftsyke og deres pårørende på best mulig måte.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning. Ring eller send e-post:

Tlf: 47 47 85 43

E-post: tjenestekontoret-helseogmestring@kongsvinger.kommune.no

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30