Sykehjem og HDO (Heldøgns Omsorgsbolig)

Boform for personer med særlig omfattende helse-/funksjonssvikt som medfører behov for varig heldøgns helse- og omsorgstjenester, inklusiv medisinsk oppfølging. Målgruppen er personer med varig behov for døgnkontinuerlig oppfølging og tilsyn av helsepersonell som ikke kan imøtekommes i annen boform eller i brukerens egen bolig. Kommunen tilbyr langtidsopphold i heldøgns omsorgsboliger for mennesker med somatiske behov samt mennesker med demenssykdom. Det gis også tilbud til brukere med alderspsykiatriske behov, samt palliative plasser (lindrende enhet).

Tre eldre personer som sammen går en tur i parken

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/stab helse for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skyrud demenssenter

Besøksadresse: Skyrudvegen 24-26, 2212 Kongsvinger

Tlf: 97 10 44 58 / 62 87 43 30

Skyrud demenssenter er en institusjon som gir et helhetlig tjenestetilbud til mennesker med aldersdemens, og inngår som en del av Kongsvinger kommunes eldreplan. Hovedoppgaven for stedet er å tilrettelegge trygge hjelpetiltak for mennesker med aldersdemenssykdommer.

Skyrud demenssenter var tidligere drevet av NKS, men ble fra 2012 kommunalt, og er nå organisert under Langelandhjemmet.

Roverudhjemmet

Besøksadresse: John Ruuds veg 3 – 5, 2216 Roverud

Tlf: 62 87 41 20

Tjenestene er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til langtidsopphold, gis det ved Roverudhjemmet også tilbud om korttidsopphold og avlastning.

Sykehjemmet er oppdelt i fagteam, og består av somatiske sykehjemsplasser samt et skjermet team for mennesker med demenssykdommer.

Frivillighetssentralen driver hver 14. dag et dagsenter ved sykehjemmet.

Austbo (Austmarka HDO)

Besøksadresse: Åbogenvegen 27, 2224 Austmarka

Tlf: 62 87 41 50 / 913 49 198 / 95 14 27 04

Austbo HDO har 28 leiligheter tilpasset eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. Behovene kan være somatiske og/eller kognitive (demenssykdom).

Austbo har også eget kjøkken, tlf: 62 87 41 51 / 91 39 51 72

Holt HDO

Besøksadresse: Tajevegen 4 – 6, 2211 Kongsvinger

Tlf: 62 87 41 60 / 90 58 72 88 / 48 29 34 70

Holt HDO har 35 leiligheter tilpasset eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. Behovene kan være somatiske og/ eller kognitive (demenssykdom).

Langelandhjemmet

Besøksadresse: Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger

Tlf: 62 87 43 50 / 48 20 20 37

Langelandhjemmet ligger ved Øvre Langelandsveg i Kongsvinger, og har gangavstand til sentrum. Det er fine turområder med universell utforming i nærmiljøet. Langelandhjemmet var det andre sykehjemmet i Norge som fikk ISO-sertifisering: en godkjenning som sikrer kontroll og styring av kjerneoppgaver samt kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Tjenestene ved sykehjemmet er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie og omsorgsbehov. Det gis tilbud om avlastnings, lang- og korttidsopphold for opp til 76 beboere.

Sykehjemmet er inndelt i fagteam

  • Somatisk
  • Livshjelp- alvorlig syke og døende
  • Solsiden-Psykiatri
  • Mølla-Innkomst og vurdering
  • Skjermet team for demente

Hov bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Besøksadresse: Østre Solørveg 210, 2211 Kongsvinger

Tlf: 48 89 90 73

Kan søkes av eldre og funksjonshemmede som har et behov for tilrettelagt bolig.

Bofellesskapet er en avdeling i hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger kommune. Det er 17 leiligheter og en korttidsleilighet. Beboere får alle måltider servert i spisesal. Helsetjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie gis i leiligheten. Fokus i bofellesskapet er hverdagsmestring, der bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Holttunet bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Kan søkes av eldre og funksjonshemmede som har et behov for tilrettelagt bolig.

Bofellesskapet er en avdeling i hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger kommune. Det er 14 leiligheter med livsløpsstandard. Helsetjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie gis i leiligheten. Fokus i bofellesskapet er hverdagsmestring, der bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30