Hjemmerehabilitering

I Kongsvinger kommune er hjemmerehabilitering organisert som Rehabiliteringsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam og Ordinær fysioterapi- og ergoterapi.

bilde av to vekter i forbindelse med opptrening

Rehabiliteringsteam

Kongsvinger kommunes rehabiliteringsteam består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut som arbeider tverrfaglig og målrettet med intensiv rehabilitering etter funksjonsfall over en periode på ca 2 uker.

Rehabiliteringen foregår i hjemmet og innebærer kartlegging, tilrettelegging og trening. 

Det forventes en aktiv deltakelse fra den som mottar tjenesten for at mål skal nås etter endt rehabilitering. 

 • Varighet: Henholdsvis 2 uker med fortløpende og individuell vurdering, samt henvisning/ opprettelse av kontakt med videre aktuelle tjenester
 • Mål: I samarbeid med teamet utarbeider du mål med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»
 • Kriterier: Voksne/eldre som har sammensatte behov som følge av funksjonsfall og med mål om å gjenvinne funksjoner. 

Prioriteringsnøkkel:

 1. Utskrivningsklare brukere som er innlagt sykehus og som skrives direkte ut til hjemmet. 
 2. Brukere som skal hjem fra kommunens korttids- og / eller rehabiliteringsopphold og fra spesialisthelsetjenestens rehabiliteringsinstitusjoner.
 3. Hjemmeboende med aktive tjenester fra Hjemmebaserte tjenester med funksjonsfall hvor det er behov for å forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

Ta kontakt med rehabiliteringsteamet

Her kan du kontakte rehabiliteringsteamet på E-post.

Hverdagsrehabiliteringsteam

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Et tverrfagligteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier kommer hjem til deg. I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål. Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester.  Teamet veileder og samarbeider med annet helsepersonell i hjemmebaserte tjenester, der det er aktuelt. Tjenesten kan passe for deg som har fått plutselige funksjonsfall, infeksjoner, kortvarig sykdom, strever med å mester personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter. Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka seks uker. 

Kontakt hverdagsrehabiliteringsteam på E-post her. 

Ordinær fysioterapi og ergoterapi

- Hva tilbyr ergoterapeutene?

Ergoterapeuter skal hjelpe mennesker til å mestre eller gjenvinne ønsket hverdagsliv, til tross for funksjonsnedsettelse, skade, uheldig livsform eller sykdom. Ergoterapeuter er opptatt av å se helheten rundt hver enkelt, for å finne gode løsninger.

Tjenesten omfatter:

 • Kartlegging av situasjonen man lever i
 • Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
 • Tilrettelegging av bolig, bil etc.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
 • Forebyggende tiltak
 • Veiledning, informasjon, undervisning
 • Formidling av tekniske hjelpemidler

Kontakt oss:

- Hva tilbyr fysioterapeutene?

 • Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke.
 • I samarbeid med den enkelte velges det og behandling i aktiviteter som er viktige for brukeren selv.
 • Behandling og trening blir gitt i innbyggerens eget hjem, på sykehjem, omsorgsbolig eller bofellesskap.
 • Noen ganger er det best at pasienten kommer til tjenestens lokaler for å få behandling. 

Kontakt oss:

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30