Presentasjon av Nye Veiers anbefalinger for ny E16

Nye Veier vil tirsdag 23. februar, presentere sine faglige vurderinger så langt i arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6. Møtet med de fire formannskapene i Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker vil bli streamet.

I møtet vil Nye Veier gjennomgå de faglige utredningene av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt presentere sine anbefalinger knyttet til hvilke korridorer det bør jobbes med videre.

Det felles formannskapsmøtet vil bli streamet på kommunenes Facebook-sider. Direktesendingen vil også være tilgjengelig på www.e16portalen.no fra cirka kl. 16.55 tirsdag 23. februar, samt på Nes kommunes kommune-tv-løsning.

Et formidabelt og omfattende arbeid

Styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E16 Kongsvinger-E6 og ordfører i Sør-Odal kommune, Knut Hvithammer, forteller at ordførerne i de fire kommunene er glad for at prosjektet nå har nådd en ny milepæl.

– Nye Veier har lagt ned et formidabelt og omfattende arbeid, og vi ser fram til å få presentert Nye Veiers vurderinger og anbefalinger.

– Med dette går arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6 inn i en ny fase. Det er helt nødvendig at diskusjonene videre baserer seg på fakta, og i etterkant av presentasjonene vil vi bruke tiden framover til å sette oss godt inn i hele kunnskapsgrunnlaget, sier Hvithammer.

Møter pressen på kvelden

Nye Veiers presentasjoner vil bli tilgjengeliggjort og publisert på www.e16portalen.no underveis i tirsdagens formannskapsmøte.

– Det faglige arbeidet har nå kommet langt, og Nye Veier vil dele resultatene fra utredningene i felles formannskapsmøte. Det er gjort et omfattende arbeid og det er korridorer som peker seg ut som mer aktuelle enn andre. Vi jobber parallelt med å ferdigstille fagrapportene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier. 

I etterkant av formannskapsmøtet vil det bli lagt til rette for et pressemøte med styret og representanter for Nye Veier. Mediene vil få tilsendt møtelenke på e-post.

Dette skal veien løse

Samfunnsmålene for E16 Kongsvinger-E6:

  • E16 videreutvikles som en sentral internasjonal transportkorridor som sikrer effektiv eksport og import.
  • E16 videreutvikles som en sikker og effektiv nasjonal stamvei mellom øst og vest.
  • E16 skal fremme verdiskapning og attraktivitet i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger kommune. En ferdig utbygd E16 skal også bidra til å understøtte vekstmotoren Gardermoen.
  • E16 skal bidra til et integrert og attraktivt felles bo- og arbeidsmarked fra Oslo/Gardermoregionen i vest til Kongsvingerregionen i øst.
  • E16 skal skape et transportsystem som gir mulighet for et mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt gjennom økt trafikksikkerhet, minst mulig klimagassutslipp, innsparinger i reisetid og kostnadseffektive løsninger.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30