Åpningstider

  • Mandag - Fredag: -
  • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.
Ta kontakt med Servicetorget og avtal tid med våre saksbehandlere.

Kart

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger
Norge

Søke om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hvordan er saksgangen for søknaden?

  1. Forvaltning-Helse mottar søknadern om helse- og omsorgstjenester.
  2. Når Forvaltning-Helse har mottatt søknaden vil det bli innhentet nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon.
  3. Vi utfører et hjemmebesøk eller en kartleggingssamtale med søker og eventuelt pårørende.
  4. Forvaltning-Helse vedtar riktige tjenester på rett nivå basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og politisk vedtatte tjenestenivå i Kongsvinger kommune. 
  • Alle søknader vurderes individuelt. 
  • Forvaltning-Helse er også koordinerende enhet og vurderer rett til Individuell plan.

Kontaktinformasjon?

Ønsker du å komme i kontakt med kommunen kan du rette din henvendelse til:

Servicetorget, tlf. 62 87 40 00 eller sende oss en E-post.

Du kan også sende E-post til vårt Postmottak.

Du kan også sende E-post direkte til våre saksbehandlere.  

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30