Granli massetak og næringsområde - vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 19.05.2022, KS-sak 040/22, reguleringsplan Granli massetak og næringsområde, Planid 201407, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering med konsekvensutredning.

Reguleringsplan:  Granli massetak og næringsområde
Planid: 201407
Sak: 040/22

  • Detaljregulering med konsekvensutredning – melding om vedtak

Beskrivelse:

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 19.05.2022, KS-sak 040/22, reguleringsplan Granli massetak og næringsområde, Planid 201407, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering med konsekvensutredning.

Planområdet er på ca. 607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen. I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del.

Formål/hensikt:

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av massetaket (sand og fjell) og lager-/logistikkvirksomheten samtidig som drikkevannskilden på Granli sikres på en tilfredsstillende måte. Planen legger til rette for sidespor og planfri kryssing av jernbanen.

Dokumenter:

Klage/Høringsuttalelse/Innspill:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28

Klage- høringsfrist:

  • 8. juli 2022.

Spørsmål:

  • Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30