Holt - reguleringsplan/utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale for Holt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 er det på delegert myndighet, vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan Holt, ut til offentlig ettersyn.

Her finner du aktuelle dokumenter:

Uttalelser sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til

Kongsvinger kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til utbyggingsavtalen settes til fredag 14.april 2023.

Aktuelle dokumenter finnes på kommunens hjemmeside, www.kongsvinger.kommune.no/kunngjoringer. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER