HØRING: Boligpolitisk plan

Kongsvinger kommune har utarbeidet Boligpolitisk plan 2023-2030. Planen skal være kommunens styringsdokument i boligpolitisk- og boligsosialt arbeid, og beskriver kompleksiteten i boligpolitikk og boligutvikling for hele kommunen. Planen beskriver også fremtidig behov innen tjenesteutvikling knyttet til bolig og bomiljø. Planen legges nå ut på høring i henhold til politisk vedtak i komité for miljø- og samfunnsutvikling.

Vi ber alle som er engasjert i og opptatt av boligpolitikk i Kongsvinger kommune om å komme med innspill til planen i høringsperioden.

Høringsfrist: 6. januar 2023

Høringsinnspill sendes:

postmottak@kongsvinger.kommune.nomerk «høringsinnspill Boligpolitisk plan»
eller per post:
Kongsvinger kommune
Postmottak
Postboks 900
2226 Kongsvinger

merk «høringsinnspill Boligpolitisk plan»

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER